SilverPrice

.

WHERE THE WORLD CHECKS THE SILVER PRICE

Calculators

Current Gold Holdings

$

Future Gold Price

Current Silver Holdings

$

Future Silver Price

Save the values of the calculator to a cookie on your computer.

Note: Please wait 60 seconds for updates to the calculators to apply.

Display the values of the calculator in page header for quick reference.

The Holdings Calculator permits you to calculate the current value of your gold and silver.

  • Enter a number Amount in the left text field.
  • Select Ounce, Gram or Kilogram for the weight.
  • Select a Currency. NOTE: You must select a currency for gold first, even if you don't enter a value for gold holdings. If you wish to select a currency other than USD for the Silver holdings calculator.

The current price per unit of weight and currency will be displayed on the right. The Current Value for the amount entered is shown.

Optionally enter number amounts for Purchase Price and/or Future Value per unit of weight chosen.

The Current and Future Gain/Loss will be calculated.

Totals for Gold and Silver holdings including the ratio percent of gold versus silver will be calculated.

The spot price of Gold per Troy Ounce and the date and time of the price is shown below the calculator.

If your browser is configured to accept Cookies you will see a button at the bottom of the Holdings Calculator.

Pressing the button will place a cookie on your machine containing the information you entered into the Holdings Calculator.

When you return to goldprice.org the cookie will be retrieved from your machine and the values placed into the calculator.

A range of other useful gold and silver calculators can be found on our Calculators page

Gold Price Calculators

Xin vui lòng lưu ý, silverprice.org không mua bán vàng.
Chúng tôi là một miễn phí silver giá thông tin trang web chỉ.
Chúng tôi cũng không cung cấp tư vấn đầu tư cá nhân hoặc
giá trị của tiền xu bạc, quán bar bạc hay đồ trang sức bạc.

Vàng giá Group Limited.
Trung tâm tài chính quốc tế 2
Cấp 19, hai trung tâm tài chính quốc tế
8 tài chính Street
Central, Hong Kong

Gọi điện thoại từ Hồng Kông: 

8192 4653 hoặc 8192 vàng

Gọi từ bên ngoài Hồng Kông: 

+852 8192 4653 hoặc + 852 8192 vàng

Vàng giá Inc
Một trong những trung tâm thương mại thế giới
Mức độ 85, mật 8500
New York, NY, 10007
HOA KỲ

Gọi từ Hoa Kỳ: 

(646) 480 0664

Gọi từ bên ngoài Hoa Kỳ: 

+1 646 480 0664 

Gọi điện thoại từ Úc: 

02 8011 4653 hoặc 02 8011 vàng

Tuyên bố nhiệm vụ của chúng tôi: 

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho tải nhanh chính xác, bạc giá charts trong ounce, gram, kg trong một loạt các loại tiền tệ quốc gia cho du khách từ khắp thế giới. Chúng tôi cũng mong muốn cung cấp bạc giá từ các đại lý bạc lớn tại Hoa Kỳ, Canada, Anh và Úc cho phép khách truy cập của chúng tôi để xác định vị trí bạc giá tốt nhất về vàng bạc.

Liên hệ