SilverPrice

.

WHERE THE WORLD CHECKS THE SILVER PRICE

Calculators

Current Gold Holdings

$

Future Gold Price

Current Silver Holdings

$

Future Silver Price

Save the values of the calculator to a cookie on your computer.

Note: Please wait 60 seconds for updates to the calculators to apply.

Display the values of the calculator in page header for quick reference.

The Holdings Calculator permits you to calculate the current value of your gold and silver.

  • Enter a number Amount in the left text field.
  • Select Ounce, Gram or Kilogram for the weight.
  • Select a Currency. NOTE: You must select a currency for gold first, even if you don't enter a value for gold holdings. If you wish to select a currency other than USD for the Silver holdings calculator.

The current price per unit of weight and currency will be displayed on the right. The Current Value for the amount entered is shown.

Optionally enter number amounts for Purchase Price and/or Future Value per unit of weight chosen.

The Current and Future Gain/Loss will be calculated.

Totals for Gold and Silver holdings including the ratio percent of gold versus silver will be calculated.

The spot price of Gold per Troy Ounce and the date and time of the price is shown below the calculator.

If your browser is configured to accept Cookies you will see a button at the bottom of the Holdings Calculator.

Pressing the button will place a cookie on your machine containing the information you entered into the Holdings Calculator.

When you return to goldprice.org the cookie will be retrieved from your machine and the values placed into the calculator.

A range of other useful gold and silver calculators can be found on our Calculators page

Gold Price Calculators

โปรดทราบ silverprice.org ไม่ซื้อ หรือขายทอง
เรามีเงินฟรีราคาข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เรายังไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคล หรือ
การประเมินมูลค่าของเหรียญเงิน เงินแท่ง หรือเครื่องประดับเงิน

ทองราคากรุ๊ป จำกัด
องอินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์เซ็นเตอร์
ชั้น 19 สองอินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์เซ็นเตอร์
ไนท์
เซ็นทรัล ฮ่องกง

ติดต่อจากฮ่องกง: 

8192 4653 หรือ 8192 ทอง

โทรจากนอกฮ่องกง: 

+852 8192 4653 หรือ + 852 8192 ทอง

Inc.ราคาทอง
วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
ระดับ 85 ชุด 8500
นิวยอร์ก NY, 10007
ประเทศสหรัฐอเมริกา

โทรจากไทย: 

(646) 480 0664

โทรจากภายนอกสหรัฐอเมริกา: 

+1 646 480 0664 

โทรจากออสเตรเลีย: 

02 8011 4653 หรือ 02 8011 ทอง

พันธกิจของเรา: 

ภารกิจของเราคือเพื่อ ให้โหลดเร็วแม่นยำ เงินราคาชาร์ตออนซ์ กรัม และกิโลกรัมในช่วงกว้างของสกุลเงินสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นอกจากนี้เรายังมุ่งให้บริการเงินราคาจากตัวแทนจำหน่ายเงินสำคัญในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียเพื่อให้ผู้เข้าชมของเราเพื่อค้นหาราคาเงินบนแท่งเงิน

ติดต่อ